نویسنده = عباس نرگسیان
تعداد مقالات: 5
2. بررسی رابطه بین شهرت سازمانی با نگرش‌های شغلی کارکنان شرکت ایران خودرو

دوره 10، شماره 25، تیر 1391، صفحه 97-114

10.22059/jomc.2012.29915

غلام طالقانی؛ عباس نرگسیان؛ مجتبی غریبی؛ علی کوشکی


4. نگاهی به سیر تطور مدیریت دولتی

دوره 6، شماره 17، مرداد 1387، صفحه 157-195

عباس نرگسیان


5. بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره‌وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 1، شهریور 1386

محمد صادق ضیایی؛ غلامرضا طالقانی؛ محمد مهدی تنعمی؛ عباس نرگسیان