نویسنده = عباس نرگسیان
شناسایی پیشران‌ها و بازدارنده‌های ارتقای یکپارچه‌سازی فرهنگ‌سازمانی پس از ادغام و اکتساب: مرور نظام‌مند ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22059/jomc.2023.360164.1008560

زهره انوری؛ عباس نرگسیان؛ ناصر عسگری؛ ندا محمد اسمعیلی


ارائة چارچوب ارزیابی تأثیرات تنظیم‌گری با رویکرد فراترکیب

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 205-219

10.22059/jomc.2023.351408.1008504

امیر اعظمی؛ سیدمحمد مقیمی؛ عباس نرگسیان


بررسی رابطه بین شهرت سازمانی با نگرش‌های شغلی کارکنان شرکت ایران خودرو

دوره 10، شماره 25، تیر 1391، صفحه 97-114

10.22059/jomc.2012.29915

غلام طالقانی؛ عباس نرگسیان؛ مجتبی غریبی؛ علی کوشکی


نگاهی به سیر تطور مدیریت دولتی

دوره 6، شماره 17، مرداد 1387، صفحه 157-195

عباس نرگسیان


بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره‌وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 1، شهریور 1386

محمد صادق ضیایی؛ غلامرضا طالقانی؛ محمد مهدی تنعمی؛ عباس نرگسیان