نویسنده = ���������������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی مدیریت غیبت از کار کارکنان با رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1400

10.22059/jomc.2021.318081.1008221

مهدی نصراصفهانی؛ سعید شریفی؛ البرز قیتانی؛ مهرناز نصراصفهانی