نویسنده = ابراهیمی، الهام
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و سنجش ریسک‌های منابع انسانی با به‌کارگیری تکنیک‌های دیمتل فازی و مشابهت فازی

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-23

10.22059/jomc.2017.61176

الهام ابراهیمی؛ آرین قلی پور؛ سیدمحمد مقیمی؛ حسن قالیباف اصل