داوران

لیست  داوران  مجله مدیریت فرهنگ سازمانی

نام

نام خانوادگی

پست الکترنیک

محمد

ابویی اردکانی

abooyee@ut.ac.ir

عباس

احمدی

abbasahmadi@ut.ac.ir

احمد

احمدپور

ahmadpour@umz.ac.ir

محمّدرضا

اخوان انوری

mrakhavan@ut.ac.ir

مریم

اخوان خرازیان

m_akhavan@sbu.ac.ir

سید حسین

اخوان علوی

akhavan@bmn.ir

محمد رحیم

اسفیدانی

esfidani@yahoo.com

خدیجه

اعراب شیبانی

shakiba_a_shaibani@yahoo.com

حسنعلی

آقاجانی

aghajani@umz.ac.ir

محسن

اکبری

akbarimohsen@gmail.com

مرتضی

اکبری

mortezaakbari@ut.ac.ir

قنبر محمد

الیاسی

elyasi@ut.ac.ir

علی نقی

امیری

anamiri@ut.ac.ir

مجتبی

امیری

mamiry@ut.ac.ir

طیبه

امیرخانی

t_amirkhani@sbu.ac.ir

جبار

باباشاهی

j.babashahi@gmail.com

کاوه

بازرگان هرندی

k_bazargan@sbu.ac.ir

قدرت الله

باقری

ghbagheri@ut.ac.ir

علی

باقی نصرآبادی

baqi341@gmail.com

احمد

بدری

a_badri@sbu.ac.ir

سید رضا

برقعی

srborghei@yahoo.com

فاطمه

بهادری

missbahadori@gmail.com

مهدی

بهنام

mehdi_behname@yahoo.com

سیامک

پورعبدیان

pourabdian@hlth.mui.ac.ir

علی اصغر

پورعزت

pourezzat@ut.ac.ir

الناز

تجویدی

e_tajvidi@sbu.ac.ir

محمدسعید

تسلیمی

taslimi@ut.ac.ir

محمدمهدی

تنعمی

tanaomi@chamran.ut.ac.ir

رضا

تهرانی

rtehrani@ut.ac.ir

عبدالله

توکلی

atavakkoli@rihu.ac.ir

پریوش

جعفری

edumanagement@srbiau.ac.ir

سید محمدباقر

جعفری

sm.jafari@ut.ac.ir

مصطفی

جعفری

jafari@iust.ac.ir

غلامرضا

جندقی

jandaghi@ut.ac.ir

بهمن

حاجی پور

b-hajipour@sbu.ac.ir

.

حاجی علیان

alin58@yahoo.com

زهره

حاجیها

z_hajiha@yahoo.com

سیدمهدی حیدر آبادی

حیدر آبادی

zaringasht@yahoo.com

ابوالحسن

حسینی

hosseini_phd@yahoo.com

روح الله

حسینی

r.hosseini59@ut.ac.ir

ماشاا...

حسین زاده

hoseinzadeh.ma@ut.ac.ir

حمیدرضا

حسن زاده

drhassanzadeh@gmail.com

علیرضا

حسن زاده

ar_hassanzadeh@modares.ac.ir

محمد

حسن زاده

hasanzadeh@modares.ac.ir

محمد صادق

حسن زاده

sa_hassanzadeh@yahoo.com

طهمورث

حسنقلی پور یاسوری

thyasory@ut.ac.ir

محمدعلی

حقیقی

m-haghighi@sbu.ac.ir

زلفا

حق گویان

zolfa.haghgooyan@yahoo.com

علی

حمیدی زاده

hamidizadeh@ut.ac.ir

حبیب

خداپرست

habibkhodapart@yahoo.com

سیدحمید

خدادادحسینی

khodadad@modares.ac.ir

حسین

خنیفر

khanifar@ut.ac.ir

غلامحسین

خورشیدی

g-khorshidi@sbu.ac.ir

حسن

دانایی فرد

hdanaee@modares.ac.ir

علی

داوری

ali_davari@ut.ac.ir

بهروز

دری‌نوکورانی

b-dori@sbu.ac.ir

محسن

ذبیحی

mohsenezabihi@gmail.com

رضا

رجائی

rezaraja00@gmail.com

جعفر

رحمانی

dr_rahmani20@yahoo.com

محمد حسین

رحمتی

mhrahmati@ut.ac.ir

عباسعلی

رستگار

a_rastgar_2005@yahoo.com

عباس

رشنوادی

a_rashnavadi@yahoo.com

یعقوب

رشنوادی

rashnavadi55@2yaoo.com

روح اله

رضائی

rohollahrezaei@yahoo.com

علی

رضائیان

a-rezaeian@sbu.ac.ir

طاهر

روشندل اربطانی

arbatani@ut.ac.ir

حمید

زارع

hzarea@ut.ac.ir

حسن

زارعی متین

matin@ut.ac.ir

محمد رضا

زالی

mrzali@ut.ac.ir

پریوش

زاهدی

p-zahedi@sbu.ac.ir

حمید رضا

یزدانی

hryazdani@ut.ac.ir

مهدی

یزدانشناس

m.yazdanshenas@yahoo.com

مصطفی

زندیه

m_zandieh@sbu.ac.ir

سید حسین

سیادت

h_siadat@sbu.ac.ir

علیرضا

سارنج

alirezamanager@gmail.com

سید رضا

سیدجوادین

rjavadin@ut.ac.ir

مرتضی

سلطانی

morteza.soltanee@gmail.com

داوود

سلمانی

salmani@ut.ac.ir

اردشیر

شیری

shiri_ardeshir@yahoo.com

میثم

شیرخدایی

shirkhodaie@umz.ac.ir

عباس

شفیعی

ashafiee844@gmail.com

میثم

شهبازی

shahbazi_meisam@yahoo.com

حسین

صادقی سقدل

sadeghih@modares.ac.ir

یاسر

صبحانی

sobhanifard@gmail.com

مهدی

صفدری

mahdalis@eco.usb.ac.ir

علی

صمیمی

ali.samimi.s@gmail.com

داود

طالبی

d-talebi@sbu.ac.ir

غلامرضا

طالقانی

gtalghani@ut.ac.ir

فاطمه

طاهری

f_taheri@ut.ac.ir

محمدرضا

طبیبی

mreza.tabibi@gmail.com

غلامعلی

طبرسا

g_tabarsa@sbu.ac.ir

رضا

طهماسبی

rtahmasebi@ut.ac.ir

رسول

عباسی

r.abbasi@ase.ui.ac.ir

رسول

عباسی

rabbasy@ut.ac.ir

طیبه

عباسی

t.abbasi@ut.ac.ir

آرش

عبدالله زاده

arash_abd@yahoo.com

علی

عبدالهی

ali_abdollahi@sbu.ac.ir

محمد

عرب مازار یزدی

arabmazar@yahoo.com

عباس

عصاری آرانی

assari_a@modares.ac.ir

محسن

علیزاده ثانی

alizadehsani@umz.ac.ir

سید محمد

علوی نسب

alavinsb@ut.ac.ir

سید وحید

عماد الاسلام اسکویی

sv_oskuee@yahoo.com

امین

عمید

a_amid@sbu.ac.ir

حسن

فارسیجانی

h-farsi@sbu.ac.ir

محمداسماعیل

فدایی‌نژاد

m-fadaei@sbu.ac.ir

داود

فیض

feiz1353@gmail.com

ابوالحسن

فقیهی

a.faghihi@srbau.ac.ir

علی

فلاحی

mfalahi@yahoo.com

احمد رضا

قاسمی

ghasemiahmad@ut.ac.ir

وجه الله

قربانی زاده

v_ghorbanizadeh@yahoo.com

ارین

قلی پور

agholipor@ut.ac.ir

رحمت الله

قلی پور

rgholipor@ut.ac.ir

بهروز

قلیچ لی

b_ghlichlee@sbu.ac.ir

فرخ

قوچانی

f-ghouchani@sbu.ac.ir

نادر قلی

قورچیان

edumanagement.doc@srbiau.ac.ir

محمد

کاشانی پور

kashanipoor@yahoo.com

مهدی

کاظمی

mahd@hamoon.usb.ac.ir

اسداله

کردنائیج

naeij@modares.ac.ir

آصف

کریمی

asef.karimi@ut.ac.ir

مسعود

کسائی

m-kassaee@sbu.ac.ir

محسن

کوهی نصرآبادی

koohimohsen@yahoo.com

محمد علی

 

گودرزی mgodarzi@ut.ac.ir

سیدجلیل

لاجوردی

j_lajevardi@sbu.ac.ir

محمد حسن

مبارکی

mhmobaraki@ut.ac.ir

هایده

متقی

h-mottaghi@sbu.ac.ir

سید محمد

محمودی

mahmoudi@ut.ac.ir

سید

محمود حسینی

sm-hosseini@sbu.ac.ir

سید مجتبی

محمودزاده

sm.mahmoudzadeh@gmail.com

مجید

مختاریان پور

mokhtarianpour@ut.ac.ir

مهرداد

مدهوشی

madhoshi@umz.ac.ir

سعید

مرتضوی

mortazavi@um.ac.ir

علی

مقدم زاده

sanjeshali30@gmail.com

سیدمحمد

مقیمی

moghimi@ut.ac.ir

اسفندیار

ملکیان

e_malekian35@yahoo.com

عباس

منوریان

amonavar@ut.ac.ir

امیر

مهرابی

mehrabi47@gmail.com

کاوه

مهرانی

kmehrani@ut.c.ir

محمد رضا

مهربان پور

mehrabanpour@ut.ac.ir

محمدرضا

مهرگان

mehregan@ut.a.ir

علیرضا

مو تمنی

a_motameni@sbu.ac.ir

کریم

نادری

knaderi@yahoo.com

احمد

ناصری

nasseri@acc.usb.ac.ir

علیرضا

ناصری

nasseri@modares.ac.ir

سیدمحمدرضا

ناصرزاده

nasserzadeh@ut.ac.ir

محمد جواد

نائیجی

m_naeiji@sbu.ac.ir

محمد

ندیری

mu_nadiry@yahoo.com

عباس

نرگسیان

anargesian@ut.ac.ir

محمد

نصیری

moh_nasiri@sbu.ac.ir

طیبه

نیک رفتار

tnikraftar@gmail.com

حسین

نوروزی

norouzi_nf2000@yahoo.com

اکرم

هادیزاده‌ مقدم

a-hadizadeh@sbu.ac.ir

رضا

یوسفی زنوز

reza.zenouz@gmail.com

یوسف

وکیلی

usef_vakili@yahoo.com