نویسنده = �������������� ������ ��������
سنجش و مقایسه کیفیت خدمات در شعب بانک ملی شهر اصفهان با استفاده از مقیاس سیستمی- مبادله‌ای کیفیت خدمات بانکی (SYSTRA-SQ)

دوره 7، شماره 20، بهمن 1388، صفحه 5-27

سید مهدی الوانی؛ سید محمد مقیمی؛ روح الله حفیظی؛ علی حمیدی‌زاده


فرایند تدوین منشور اخلاقی برای سازمان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1386

سید مهدی الوانی؛ محمد حسین رحمتی


مدیریت دولتی و دولت الکترونیک

دوره 1، شماره 1، خرداد 1382

نورمحمدیعقوبى؛ سید مهدی الوانی