نویسنده = منصور خیرگو
پاسخ‌گویی عمومی در بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 185-209

10.22059/jomc.2013.35323

زینب شکری؛ منصور خیرگو


فهم انتقال خط مشی اصلاحات اداری در ایران پژوهشی بر مبنای راهبرد داده بنیاد

دوره 10، شماره 26، اسفند 1391، صفحه 5-28

10.22059/jomc.2013.29919

حسن دانایی فرد؛ منصور خیرگو؛ عادل آذر؛ علی فانی