نویسنده = �������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تبیین نقش سبک رهبری تحول آفرین در فرهنگ سازمانی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 499-519

10.22059/jomc.2016.57626

حسین صمدی میارکلایی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی


2. ارتقای توانمندسازی روان شناختی در پرتو تسهیم دانش

دوره 13، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 879-905

10.22059/jomc.2015.54743

رحمت الله قلی پور؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی