نویسنده = زینب مولوی
شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف‌گرایی در میان کارکنان سازمان‌های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22059/jomc.2021.276372.1008289

زینب مولوی؛ فائزه سلیمی


نیازسنجی آموزشی مدیران و معاونان کاروان‌های حج تمتع

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 1043-1066

10.22059/jomc.2016.60490

زینب مولوی؛ سید ابراهیم اسدللهی؛ علی مقدم زاده