نویسنده = �������� ��������������������� ������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی نظام دیدبانی آموزش‌عالی با رویکرد کارآفرینانه

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 805-825

10.22059/jomc.2019.262777.1007583

سید صدرالدین صدری نوش‌آبادی؛ تیمور مرجانی؛ ابراهیم حاجیانی


2. توسعه کارآفرینی اجتماعی؛ آسیب‌ها، عوامل مؤثر و راهکارها

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 277-297

10.22059/jomc.2014.51184

تیمور مرجانی؛ سید صدرالدین صدری