نویسنده = �������������� ������ ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطة آموزه‌های اسلامی قابل ادراک با متغیرهای اثربخشی پیام تبلیغاتی در حوزة تبلیغ کالاهای مصرفی

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 181-201

10.22059/jomc.2016.56512

سیدمحمود حسینی امیری؛ میرزا حسن حسینی؛ اوژن کریمی؛ زین العابدین رحمانی رحمانی