کلیدواژه‌ها = اعتماد
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل فازی عوامل مؤثر در خادمیت در شرکت‌ها

دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-29

10.22059/jomc.2018.135894.1006614

محمد عزیزی؛ مسعود سلمانی بیدگلی


4. دولت الکترونیک،پویای نهادی و بحران اعتمادسازی

دوره 4، شماره 2، بهار 1385

علی پیران‌نژاد؛ آرین قلی‌پور


5. اعتماد درون سازمانی و بررسی وضغیت موجود سازمان های اجرایی کشور

دوره 2، شماره 3، زمستان 1383

دکتر حسن زارعى متین؛ حسن حسن زاده