کلیدواژه‌ها = اعتماد
تحلیل فازی عوامل مؤثر در خادمیت در شرکت‌ها

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-29

10.22059/jomc.2018.135894.1006614

محمد عزیزی؛ مسعود سلمانی بیدگلی


دولت الکترونیک،پویای نهادی و بحران اعتمادسازی

دوره 4، شماره 2، خرداد 1385

علی پیران‌نژاد؛ آرین قلی‌پور