نویسنده = صارمی، دکتر محمود
تعداد مقالات: 1
1. مدلی برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب در بانک رفاه کارگران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1382

دکتر محمود صارمی؛ حمیدرضا ملایی