نویسنده = پیران‌نژاد، علی
تعداد مقالات: 1
1. دولت الکترونیک،پویای نهادی و بحران اعتمادسازی

دوره 4، شماره 2، بهار 1385

علی پیران‌نژاد؛ آرین قلی‌پور