نویسنده = شریف‌زاده، فتاح
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفاهیم، نظریه‌ها و مدل‌های کارآفرینی اجتماعی و ارایه مدل مفهومی

دوره 8، شماره 21، تابستان 1389، صفحه 87-110

سید حسین ابطحی؛ فتاح شریف‌زاده؛ حبیب ابراهیم پور