نویسنده = امامی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و اولویت‌بندی شاخصه‌های سرمایه اجتماعی وتأثیر آن برعملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی

دوره 9، شماره 24، زمستان 1390، صفحه 29-60

سیدمحمد مقیمی؛ فرزانه امامی؛ معصومه کاظمی