نویسنده = خلیل، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف‌کنندگان

دوره 9، شماره 24، زمستان 1390، صفحه 83-102

محمد حقیقی؛ مریم خلیل