نویسنده = صمدی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار رقابتی شرکت ها

دوره 10، شماره 26، زمستان 1391، صفحه 85-108

10.22059/jomc.2013.29922

عباس صمدی؛ مهرناز عباسی