نویسنده = آقایی، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. نقش ابعاد رفتاری شغل بر کارایی و اثربخشی نیروی انسانی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 809-830

10.22059/jomc.2014.53104

میلاد آقایی؛ رضا آقایی؛ اصغر آقایی