نویسنده = اوجاقی، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. رابطة ابعاد هفت‌گانة هوش سازمانی و توانمندی‌های روان‌شناختی کارمندان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 849-863

10.22059/jomc.2016.59747

حسین زارع؛ آزیتا سلاجقه؛ ناهید اوجاقی