نویسنده = ���������������� ������
الزامات نهادینه‌سازی فرهنگ از منظر قرآن

دوره 20، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 143-164

10.22059/jomc.2021.321479.1008256

وحید وثوقی راد؛ علی رضائیان؛ ولی الله نقی پورفر


تبیین مدل مرجع تعامل‌پذیری در بخش سلامت

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 645-664

10.22059/jomc.2018.223471.1007093

محمدرضا کاشفی نیشابوری؛ علی رضاییان