نویسنده = حسین دامغانیان
تعداد مقالات: 3
2. بررسی رابطة عدالت سازمانی و تنبلی اجتماعی

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 115-133

10.22059/jomc.2015.53296

حسین دامغانیان؛ سید مهدی موسوی داودی؛ کیارش فرتاش


3. بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی‌گری کیفیت زندگی کاری

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 655-679

10.22059/jomc.2014.53088

حسین دامغانیان؛ سکینه جعفری؛ حسین ضابط پور