نویسنده = نسرین ارشدی
طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای غبطه در محیط کار

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 337-358

10.22059/jomc.2019.223595.1007239

نسرین ارشدی؛ ارمغان اسلامی؛ عبدالکاظم نیسی


رابطة رهبری اخلاقی با توانمندسازی روان‌شناختی با میانجی‌گری عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 267-287

10.22059/jomc.2015.53303

مریم محمودی کیا؛ نسرین ارشدی؛ سحر احمدی چگنی؛ مصطفی بهارلو