کلیدواژه‌ها = پاسخگویی
مبانی استقرار و توسعه دولت هوشمند

دوره 4، شماره 3، مرداد 1385

علی اصغر پورعزت؛ غزاله طاهری عطار


تحلیل روابطه پاسخگویی عمومی وبرون‌سپاری در سازمان عمومی

دوره 4، شماره 2، خرداد 1385

رحمت‌اله قلی‌پور؛ مجتیی طهماسبی


ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی ازمنظر کارکنان

دوره 1، شماره 1، خرداد 1382

دکترسید رضا سیدجوا دین؛ مسعود الماسی