چرخه حیات تحول دیجیتال چابک: مرور نظام‌مند ادبیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

چکیده

محیط کسب‌و‌کار امروز به قدری غیر قابل پیش‌بینی شده است که تنها نکته قطعی تغییر است. شرکتهای مشاوره‌ای بزرگ دریافته‌اند سازمانهایی که تحول دیجیتال را پذیرفته‌اند دانش، بینش و درک مهم برای ایجاد مزیت رقابتی در مقایسه با رقبای تحول نیافته کسب کرده و همچنان می‌کنند. مقالات بسیاری تحول دیجیتال را امری حیاتی برای بقای سازمان عنوان کرده‌اند. ولی تحول چالش بزرگی است. سازمانها با عدم قطعیت و پیش‌بینی ناپذیری در محیط فعالیتشان مواجه‌اند و این سازمانها را وادار به شناسایی و عکس‌العمل به تغییرات خارجی می‌کند. این قابلیت انطباق سازمان همان چیزی است که با مفهوم چابکی شناخته می‌شود. تحول چابک به عنوان یک جهش سازمانی شناخته می‌شود، بیشتر به این دلیل که دامنه تغییرات مورد نیاز ، تمام رفتارهای سازمان همچنین نقش افراد درگیر و مسئولیتها را پوشش می‌دهد. فرآیند تحول چابک فقط متدولوژی مدیریت پروژه را تغییر نمی‌دهد بلکه بسیاری تغییرات سازمانی بنیادی و پیچیده مرتبط با مدیریت، رهبری و حکمرانی در تمام سطوح را همراهی می‌کند. تحول دیجیتال نیازمند چابکی کسب‌و‌کار است و بکارگیری یافته‌های چابک در تمام سازمان تنها رویکردی است که موفقیت دائم را باعث می‌شود. در مقالات و گزارشاتی چابکی را چارچوبی مناسب برای تحول دیجیتال معرفی کرده‌اند. ولی با وجود این پژوهشی آکادمیک در این حوزه تا به حال صورت نپذیرفته‌است. در این پژوهش قصد داریم چرخه حیات تحول دیجیتال چابک را از طریق روش مرور نظام‌مند ادبیات تبیین کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات