درباره نشریه

 این نشریه  در سال 1382  با عنوان" فرهنگ مدیریت "اولین شماره آن منتشر گردید ، سپس در سال 1389 با تغییر عنوان به " مدیریت فرهنگ سازمانی " از طرف وزرات علوم ، تحقیقات و فناوری با شماره نامه (72958/11/3/89)حائز درجه علمی پژوهشی گردید.

این فصلنامه  با رویکرد پژوهشی (Research Paper) است، که به منظور ارتقای سطح دانش علمی پژوهشگران، سهولت مبادله علمی بین آنها و معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه‌های مختلف مدیریت فرهنگ سازمانی انتشار می یابد .
امید است با انتشار این مجله گامی نوین در جهت توسعه و بهبود علمی و عملی در حوزه مدیریت و فرهنگ سازمانی و اجتماعی برداشته شود و زمینه های پیشرفت روزافزون ایران عزیزمان را فراهم کنیم. این نشریه در حوزه های  متنوعی فعالیت دارد ، جهت مشاهده این حوزه ها به قسمت اهداف و چشم اندازه ها مراجعه فرمایید.