اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1158
تعداد پذیرش 149
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 713
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 446

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 142
تعداد مشاهده مقاله 175894
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 53167
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 73 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 334 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 11 روز
درصد پذیرش 13 %