* دوره انتشار : فصلنامه

* نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی(Research Article). روش شناسی(Methodologies). کاربردی(Applied Article ). فنی (Technical Paper)

 *رتبه مجله: علمی - دارای ایندکس ISC

 * نرخ پذیرش مقالات: حدود 7% در سال 98

* هزینه ارزیابی و ویراستاری : دارد

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و  شماره انتشار ذکر نمی‌گردد

استفاده از نرم افزار خاص مشابهت یاب برای مقالات : بله

* روش ارزیابی : دوسو ناشناس

* حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : 4 ماه

 * نحوه ارتباط با دفتر مجله : از طریق بخش " تماس با ما "

 * دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد. 

 

درگاه پرداخت اینترنتی هزینه های ارزیابی، ویراستاری و چاپ مقاله

 به موجب مصوبه مورخ 96/10/24 هیئت رئیسه پردیس فارابی از تاریخ 96/12/01 درصورت تایید اولیه مقاله مبلغ 50،000تومان بابت هزینه ارزیابی و در صورت پذیرش و تایید نهایی آن مبلغ 200،000تومان نیز بابت هزینه ویراستاری و صفحه آرایی از نویسندگان مقالات دریافت می‌گردد.

شماره جاری: دوره 18، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 403-611 

1. توسعه چارچوب خط‌مشی‌گذاری در بانکداری الکترونیک

صفحه 403-423

10.22059/jomc.2019.274665.1007714

عباس منوریان؛ علی دیواندری؛ سعید یعقوبی؛ هادی سپانلو


2. شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین (با رویکرد فراترکیب)

صفحه 425-456

10.22059/jomc.2019.277833.1007749

سیده جمیله مدرسی سریزدی؛ عباس عباس پور؛ کمال سخدری؛ سعید غیاثی ندوشن