نویسنده = شاه‌حیدری‌پور، رضوان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ی عدالت سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی

دوره 10، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 175-201

10.22059/jomc.2012.29918

رضوان شاه‌حیدری‌پور؛ امین‌رضا کمالیان