نویسنده = ابزری، مهدی
تعداد مقالات: 3
3. مسؤولیت اجتماعی و اخلاق کار در مدیریت کیفیت نوین

دوره 5، شماره 1، تابستان 1386

مهدی ابزری؛ مهدی یزدان‌شناس