نویسنده = بذرافشان، حانیه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی همراستایی استراتژیک کسب وکار و فناوری اطلاعات از دیدگاه مدیران

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 369-388

10.22059/jomc.2016.57621

حانیه بذرافشان؛ احمدعلی یزدان پناه؛ حسین خنیفر؛ غلامرضا جندقی


2. بررسی تاثیر هوش معنوی بر عملکرد شغلی (مورد مطالعه: ادارۀ آموزش پرورش منطقه 6 تهران)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1267-1287

10.22059/jomc.2016.55437

محمد رضا یکتایی؛ مهدی علی پور؛ علی خسروی؛ حانیه بذرافشان