نویسنده = شول، عباس
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل سازمان خادم با استفاده از دیمتل فازی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 173-192

10.22059/jomc.2019.233672.1007232

عباس شول؛ مصطفی هادوی‌نژاد؛ علی سیاح‌پور