نویسنده = رضوی سعیدی، سیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. طبقه‌بندی گونه‌های پیچیدگی و رتبه‌بندی سازمان‌ها بر اساس میزان پیچیدگی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 279-298

10.22059/jomc.2019.235979.1007263

محمدحسین رحمتی؛ سیدرضا رضوی سعیدی؛ میثم شهبازی؛ حسن زارعی متین