نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل توسعه هوشمند

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-45

10.22059/jomc.2015.53308

سیدمحمد محمودی؛ حسن دانایی فرد؛ علی نقی امیری؛ غلامرضا جندقی؛ اعظم بابکی راد


2. بررسی کارکردهای سیستم گلستان دانشگاه تهران از دیدگاه کارشناسان آموزش پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 77-93

10.22059/jomc.2013.36082

سید محمد محمودی؛ غلامرضا جندقی؛ زلفا حق گویان؛ زهرا کریمی اصل