موضوعات = فرهنگ سازمانی
شناسایی مهارت های تیم مدیریتی در توسعه قابلیت های پویا در کسب وکارهای نوپا (مطالعه موردی: کسب وکارهای حوزه فناوری اطلاعات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22059/jomc.2023.360482.1008563

طیبه عبدلی محمدآبادی؛ محمود احمدپور داریانی؛ زهره امیری سردری؛ آصف کریمی


شناسایی پیشران‌ها و بازدارنده‌های ارتقای یکپارچه‌سازی فرهنگ‌سازمانی پس از ادغام و اکتساب: مرور نظام‌مند ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22059/jomc.2023.360164.1008560

زهره انوری؛ عباس نرگسیان؛ ناصر عسگری؛ ندا محمد اسمعیلی


چرخه حیات تحول دیجیتال چابک: مرور نظام‌مند ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22059/jomc.2023.345999.1008479

سیدامیرمحسن موسوی؛ مهدی شامی زنجانی


علل ظهور پیرسالاری در سازمان های دولتی ایران و راهبردهای کنترلی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22059/jomc.2024.368550.1008615

هدی پورزارع؛ حجت اله وحدتی؛ محمد حکاک؛ امیر هوشنگ نظرپوری


در تکاپوی یافت نشانگان و اسباب پدیدة انتظار خاموش برای جابه‌جایی مدیران در وزارت کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22059/jomc.2024.373534.1008649

حامد قاسم پور؛ سید نجم الدین موسوی؛ اردشیر شیری؛ رضا سپهوند؛ صیدمهدی ویسه


رهبری اقتدارگرا و بی تفاوتی سازمانی کارکنان: تبیین نقش میانجی فرهنگ دیوان سالار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22059/jomc.2024.370746.1008631

فریبرز فتحی چگنی


ارائة چارچوب ارزیابی تأثیرات تنظیم‌گری با رویکرد فراترکیب

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 205-219

10.22059/jomc.2023.351408.1008504

امیر اعظمی؛ سیدمحمد مقیمی؛ عباس نرگسیان


گونه‌شناسی فرهنگ ریسک‌پذیری مطلوب نیروهای تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 123-138

10.22059/jomc.2023.351362.1008503

ناصر عسگری؛ حبیب اله سیاری؛ جواد اسحاقی؛ علی ولی سلطانی


پیشایندهای نگهداشت منابع انسانی با تأکید بر نقش هم‌پیوندی شغلی: یک فرامطالعة آمیخته

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-20

10.22059/jomc.2021.315714.1008206

زهرا صفری؛ سیدمهدی الوانی؛ حسن زارعی متین؛ محمد صفری


آینده‌نگاری راهبردی کارآفرینی در صنعت ورزش ایران

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 61-74

10.22059/jomc.2023.350722.1008497

سمانه میرزایی؛ مهدی سلیمی؛ قاسم رحیمی سرشبادرانی


طراحی مدل سیستماتیک طفره‏روی سازمانی: پیشایندها و پیامدها

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 401-425

10.22059/jomc.2021.327517.1008325

علیرضا فتحی زاده؛ رضا زارع؛ معین ضابطی