موضوعات = دیدگاههای نوین انگیزش در مدیریت منابع انسانی
تعداد مقالات: 4
1. مقاله اصلاح شده-فهم فرآیند شکل گیری امیدواری سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jomc.2019.275805.1007730

نوشین کبیری؛ حسن زارعی متین؛ جبار باباشاهی


4. ارتقای توانمندسازی روان شناختی در پرتو تسهیم دانش

دوره 13، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 879-905

10.22059/jomc.2015.54743

رحمت الله قلی پور؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی