دولت الکترونیک: انتخاب یا اجبار

نویسندگان

چکیده

دولت الکترونیکی یا ارائه خدمات دولتی با استفاده از فناوری های اطلاعات از جمله اینترنت، آغازگر مرحله جدیدی از حیات مدیریت بخش عمومی است که از واپسین سال های هزاره دوم میلادی مورد توجه تئوری پردازان مدیریت و کارگزاران بخش عمومی قرار گرفته است و هم اکنون توانسته است جایگاه خود را به خوبی در میان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومی باز نماید. سئوالی که در این میان قابل طرح می باشد آن است که چرا کارگزاران بخش عمومی استقرار دولت الکترونیکی را در دستور کار خویش قرار داده اند و به عبارتی دیگر دلایل گرایش آنها به کاربرد فناوری اطلاعات جهت ارائه خدمات بخش عمومی در چیست آن چه که در این مقاله می خوانید برخی از دلایلی است که ضرورت گرایش مدیریت بخش عمومی به الگوی دولت الکترونیکی را تشریح می کند

کلیدواژه‌ها