تئوری آشوب و رفتار بازارهای سهام (موردکاوی بورس اوراق بهادار تهران)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشکده علوم‌وفنون نوین دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی پردیس قم دانشگاه تهران

چکیده

با گذشت حدود دو دهه از بازگشایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران، حجم معاملات و تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در آن از افزایش چشم‌گیری برخوردار شده است و سهامداران حقیقی و حقوقی بسیاری در آن درگیر شده‌اند، لذا به تدریج جایگاه قابل توجهی در مجموعه اقتصاد کشور پیدا کرده است و این مسؤولیت پژوهشگران عرصه اقتصاد را برای بهره‌گیری از ابزارهای جدید و کارآمدتر- جهت توجیه بهتر نوسانات این بازار- مضاعف می‌کند. از دیگر سو تئوری آشوب از جمله دریچه‌های نوینی است که در حوزه مدیریت و اقتصاد گشوده شده و سالیان اخیر، هر روز علاقه‌مندان بیش‌تری را مجذوب خود نموده‌است، بنابراین نگریستن به بازار اوراق بهادار تهران از این دریچه مفید به‌نظر می‌رسد. این مقاله پس از مرور برخی مقدمات ضروری پیرامون تئوری آشوب و انواع سیستم‌ها درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا بورس اوراق بهادار تهران یک سیستم آشوب‌ناک است یا خیر؟
متدلوژی ویژه این پژوهش، آن را از حالت یک تحقیق معمولی خارج ساخته و به یک فراتحقیق بدل نموده است، زیرا در این پژوهش مستقیماً به جمع‌آوری داده‌ها مبادرت ننموده، بلکه تلاش شده است با جمع‌آوری و تحلیل نتایج سایر تحقیقاتِ معتبر انجام شده، به اظهار نظر پیرامون مسأله اصلی تحقیق پرداخته شود. ...

کلیدواژه‌ها