اولویت‌بندی شاخص های حسابداری منابع انسانی بر مبنای رویکرد ارزش گذاری در صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 کارشناس‌ارشد رشته مدیریت دولتی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به گسترش رقابت شرکت­ها و درنظرگرفتن نیروی انسانی به عنوان عامل راهبردی موفقیت در فضای رقابتی، مدیران به اهمیت سنجش ارزش نیروی انسانی توجه کرده‌اند و اطلاعات مربوط به آن به عنوان حسابداری منابع انسانی مطرح شده است. بحث اصلی در حسابداری منابع انسانی این است که آیا نیروی انسانی در بخش دارایی­ها قرار می‌گیرد؛ و اینکه چگونه می­توان این دارایی­ها را سنجید و گزارش کرد. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص­های ارزش دارایی نیروی انسانی و اولویت­بندی آن­ها بر اساس رویکرد ارزش‌گذاری حسابداری منابع انسانی و با به‌کارگیری مدل فلام­هولتز انجام گرفته است. نمونة آماری شامل 152 نفر از مدیران صنعت ماشین­آلات و تجهیزات صنعتی استان گلستان است. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که در شاخص قابلیت، ابعاد خلاقیت، نوآوری، توانایی تطبیق و قابلیت­های کار تیمی، در شاخص عملکرد، ابعاد وظیفه­شناسی، مشارکت­جویی، اطاعت و وجدان­کاری، در شاخص پتانسیل؛ ابعاد سن، سلامت، استعداد و تجربه؛ و در شاخص نگرش، ابعاد توفیق­طلبی، خوش­بینی، صداقت، نوع­دوستی و فداکاری به عنوان معیارهایی برای تعیین ارزش دارایی انسانی در سازمان مورد تأیید مدیران است. ابعاد مهارت، وظیفه­شناسی، استعداد و توفیق­طلبی در شاخص‌های چهارگانه بالاترین اولویت را دارند.

کلیدواژه‌ها