طراحی الگوی آوای کارکنان دانشی (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان فناوری اطلاعات )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری ، دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری،دانشگاه یزد،یزد،ایران.

2 استاد، دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری،دانشگاه یزد،یزد،ایران.

3 استادیار ،دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری،دانشگاه یزد،یزد،ایران.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی الگوی آوای کارکنان دانشی در شرکت‌های دانش‌بنیان فناوری اطلاعات مستقر در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های ایران می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد است. در این پژوهش مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بصورت عمیق با 13 نفر متشکل از مدیران و کارکنان دانشی ، متخصصین و کارشناسان کسب‌وکارهای دانش‌بنیان فناوری اطلاعات زیرمجموعه پارک‌های علم و فناوری دانشگاه‌های ایران که دارای مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری می‌باشند در پاییز و زمستان 1398 انجام گرفته است. معیار انتخاب خبرگان این بوده است که دارای حداقل 3 سال سابقه کار مفید در شرکت‌های دانش‌بنیان با تعداد 50 نفر نیروی کار را داشته باشند . در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اطلس تی نسخه 8 در سه مرحله کدگذاری اولیه، محوری و انتخابی صورت گرفته که منجر به شناسایی 8مقوله،16 مفهوم محوری و 50کد نهایی گردیده است. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که آوای کارکنان دانشی منجر به تعامل بیشتر با مشتریان، دستیابی به مزیت رقابتی ، بهره‌وری و عملکرد بالا در شرکت‌های مربوطه می‌گردد؛ همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند به مدیریت در بهبود تصمیم‌گیری‌هایی در رابطه با موانع و چالش-هایی که کارکنان دانشی در رشد و توسعه شرکت‌هایشان با آن مواجه‌اند، کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات