نویسنده = زارع، حمید
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و بررسی رفتار شاکیانه مشتریان از خدمات پس از فروش سایپا

دوره 10، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 145-174

10.22059/jomc.2012.29917

حمید زارع؛ محمد اسفیدانی؛ مسعود موسوی