نویسنده = حمدى، دکتر کریم
تعداد مقالات: 1
1. جنبش اصلاحی در مدیریت بازار

دوره 2، شماره 1، بهار 1383

دکتر کریم حمدى؛ حسن اسماعیلى بیدهندى