نویسنده = رحمتی، محمد‌حسین
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر افول سازمان

دوره 4، شماره 1، بهار 1385

حسن میرزایی‌اهرنجانی؛ محمد‌حسین رحمتی