نویسنده = جعفریان، وحید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه و تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی در گروه صنعتی سدید)

دوره 6، شماره 17، تابستان 1387، صفحه 111-129

رحمت الله قلی‌پور؛ مهرداد مدهوشی؛ وحید جعفریان