نویسنده = سید جوادین، سید رضا
تعداد مقالات: 1
1. همسوسازی نسبی اهداف فردی و سازمانی

دوره 7، شماره 20، زمستان 1388، صفحه 57-78

سید رضا سید جوادین؛ بهروز پورولی