نویسنده = استادی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مدیریت اثر بر عملکرد شرکت مخابرات بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن در مخابرات اصفهان

دوره 7، شماره 20، زمستان 1388، صفحه 171-190

محمداسماعیل انصاری؛ حسین استادی؛ معصومه مطهری