نویسنده = شکاری، حمیده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه رکود دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در مراکز آموزش عالی یزد

دوره 9، شماره 24، زمستان 1390، صفحه 131-154

سیدعلی احمدیان؛ حمیده شکاری؛ محمد افشاری