نویسنده = رحمان سرشت، حسین
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ساختار سازمانی و مدیریت دانش (مطالعه‌ای در معاونت تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو)

دوره 9، شماره 23، تابستان 1390، صفحه 31-50

حسین رحمان سرشت؛ سیدقادر رادمرد؛ محمد گلوانی