نویسنده = ضیایی، محمد صادق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره‌وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 1، تابستان 1386

محمد صادق ضیایی؛ غلامرضا طالقانی؛ محمد مهدی تنعمی؛ عباس نرگسیان