نویسنده = خواستار، حمزه
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد چند سطحی در مطالعات سازمان و مدیریت

دوره 7، شماره 19، تابستان 1388، صفحه 163-187

حمزه خواستار