نویسنده = رجب پور، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش تعدیل‌‌گر حمایت اجتماعی در رابطة تعارض کار- خانواده و رضایت شغلی

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 97-116

10.22059/jomc.2016.57462

مهدی افخمی اردکانی؛ سید قادر رادمرد؛ ابراهیم رجب پور